CONTENT MANAGEMENT - support artikelen

Joomla: script en html filter

De editor van Joomla filtert de ingevoerde tekst van een artikel standaard op html, scripts en "vreemde code". Een resultaat hiervan is bijvoorbeeld dat Joomla na het bewaren van een artikel geen HTML code opstaat. Dat is handig, maar niet altijd wenselijk. Als je een iframe, een specifieke HTML code of een script als ingevoerde tekst wilt opnemen, dan zal je eerst een instelling moeten wijzigen in Joomla.

Sinds de update naar Joomla versie 2.5.19 is het bij gebruik van de default editor noodzakelijk om "Geen filtering" te configureren voor editors. Is dit niet ingesteld dan worden artikelen opgeslagen zonder HTML/opmaak codes en zonder afbeelingen. Lees voor meer info hieronder:

Selecteer als Administrator in de Backend van Joomla:
-> "Algemene instellingen" -> Tab blad "Tekst Filters" . Hier wijzig je de instelling voor de Super User naar "Geen filtering". (Of een andere groep van gebruikers/users naar keuze.)

Na selecteren van "Opslaan"en sluiten" is het filter ingesteld.